Zásady ochrany osobních údajů

Skupina ZAGG (ZAGG Inc, iFrogz Inc., ZAGG Retail, Inc., ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.) (dále jako „ZAGG“ nebo „my“) se zavázala k ochraně a správnému používání osobních údajů zákazníků. Proto jsme vytvořili tyto zásady, v nichž vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem je shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a ukládáme.

Máte-li nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti ZAGG nebo přístupu a používání vašich osobních údajů ze strany společnosti ZAGG, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacy@zagg.com nebo telefonicky na tel. č. 800-700-ZAGG(9244).

Jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je shromažďujeme

Určitelné osobní údaje můžeme shromažďovat kdykoli, když s námi jednáte nebo komunikujete. Tyto údaje mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno, poštovní adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu a údaje o vaší platební kartě. Můžeme také nabízet mobilní aplikace, jež automaticky shromažďují informace o vašem umístění pomocí mobilního zařízení. Tyto údaje můžeme používat v souladu s těmito zásadami a dále je můžeme používat za účelem zlepšení našich produktů, služeb a reklam.

Můžeme také shromažďovat určité další údaje a ukládat je do našich souborů protokolu. Tyto informace zahrnují adresy IP, typ a jazyk prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), údaje o navštívených stránkách, odkazující a odchozí stránky, operační systém a datové/časové razítko.

Jak používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pro potřeby našeho podnikání a abychom vám zajistili uspokojivé podmínky při nakupování a velmi kvalitní produkty a služby. Dále uvádíme příklady, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.

 • Vaše osobní údaje můžeme používat na podporu při vývoji a poskytování kvalitních produktů a služeb.
 • Vaše osobní údaje můžeme používat, abychom vás kontaktovali za účelem oznámení nadcházejících událostí, propagačních nabídek, nových produktů apod.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, kteří s námi spolupracují na poskytování produktů a služeb nebo kteří pomáhají skupině ZAGG s prodejem zákazníkům. Naše společnost vyžaduje, aby naši poskytovatelé služeb třetích stran používali vaše osobní údaje pouze k plnění svých závazků vůči skupině ZAGG, a to za účelem poskytování kvalitních produktů a služeb našim zákazníkům. Nebudeme sdílet vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou pro marketingové účely třetích stran.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, když máme důvod věřit, že je to nezbytné pro potřeby vaší identifikace, kontaktování vaší osoby nebo podniknutí právních kroků na ochranu našich práv nebo práv našich zákazníků.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, když nás o to požádáte nebo když se domníváme, že to vyžadují právní předpisy, soudní spor anebo veřejné orgány či orgány státní správy.
 • Vaše osobní údaje můžeme používat pro interní potřeby, např. k auditování.
 • Vaše osobní údaje můžeme používat pro vedení programů, do nichž jste se dobrovolně zapojili, například soutěže nebo propagační akce.
 • Vaše údaje můžeme používat při správě našich webových stránek pro shromažďování demografických informací o našich zákaznících a k analyzování chování uživatelů na našich webových stránkách.

Děti

Vědomě nebudeme shromažďovat informace od dětí mladších 13 let. Jestliže zjistíme, že jsou shromažďovány informace od osoby mladší 13 let, tyto informace bezodkladně odstraníme z naší databáze.

Bezpečnost

Skupina ZAGG používá určité protokoly pro zajištění bezpečnosti vašich údajů. Dále uvádíme příklady, jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje.

 • Naše zásady ochrany osobních údajů a pokyny pro zajištění bezpečnosti sdělujeme zaměstnancům skupiny ZAGG a striktně vynucujeme ochranu soukromí v celé skupině společností ZAGG.
 • Používáme technologii SSL pro šifrování údajů, které nám poskytujete, když u nás objednáváte online. Některé počítače nemusejí umět „komunikovat“ s naším zabezpečeným serverem. Pokud narazíte na potíže, kontaktujte zástupce týmu ZAGG na tel. č. 800-700-ZAGG (9244) a proveďte objednávku telefonicky.
 • Vedle šifrování údajů o vaší platební kartě, když jsou posílány přes internet, z důvodu vaší bezpečnosti neukládáme údaje o platebních kartách do našich systémů.

Pokud upřednostňujete telefonické podání objednávky, zavolejte nám na tel. č. 1-801-839-3906.

Čas od času můžete obdržet propagační e-maily od společnosti ZAGG založené na informacích, které jsme od vás obdrželi. Pokud si již nepřejete tyto e-maily dostávat, klikněte na odkaz „Odhlásit se“ v dolní části propagačního e-mailu.

Pokud dostáváte propagační textové zprávy od skupiny ZAGG a chcete jejich příjem ukončit, odešlete textovou zprávu ve formátu „opt out“ (odhlásit) na tel. č. 53535. Textovou zprávu nezapomeňte odeslat z telefonního čísla, které máte uvedeno u svého účtu a na které vám chodí propagační textové zprávy.

Pokud chcete odhlásit příjem propagačních e-mailů od skupiny ZAGG, postupujte podle pokynů uvedených v odkazech níže:

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/